หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง / นิ้วกลม

Author : นิ้วกลม
Rating :
หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง / นิ้วกลม...

เป็นเกย์ผิดไหม? สโลว์ไลฟ์เท่จริงหรือแค่เปลือก? มนุษย์ป้าเกิดขึ้นจากอะไร? ทำไมสังคมไทยจึงเต็มไปด้วยข่าวข่มขืน? ทำไมวันว่างเราจึงคิดอะไรไม่ออกนอกจากเที่ยวห้าง? ทำไมเราจึงต้องถนัดขวา? ทำไมเรื่องที่เราเห็นว่าผิดคนอื่นจึงเห็นว่าถูก? และอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งที่เกิดกับตัวเราเองและที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นมาจากไหน? หนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบของคำถามร่วมสมัยเหล่านั้น และอยากชวนคุณผู้อ่านมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน

Publisher : กรุงเทพฯ : KOOB
Publish Year : 2558
Page : 312 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000490 SI00352 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.