เรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อใช้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น / เจนจิรา วรรษชล

Author : เจนจิรา วรรษชล
Rating :
เรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อใช้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น ...

"เรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อใช้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น (Mainichi Nihongo)" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การผสมคำ การเปลี่ยนเสียงตัวอักษร ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานทั้งคำช่วย คำคุณศัพท์ คำบุพบท และคำสันธาน จนสามารถแต่งประโยคสนทนาได้ด้วยตัวเอง และพิเศษสุดกับบทสนทนาน่ารู้ที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่การแนะนำตัว การถามชื่อ การถามสารทุกข์สุกดิบ การถามอาชีพ การถามวันที่ การถามทาง และประโยคขอร้อง โดยไ้ด้จัดเรียงเนื้อหาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการศึกษาและทำความเข้าใจ

Publisher : กรุงเทพฯ :Book Caff
Publish Year : 2558
Category : Language Corner
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000121 LA00138 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.