เก่งอังกฤษกับโนบินสัน : ไดอารี่วันละ 3 ประโยค / ฮามยองวุก ; พรพิมล เอี่ยมวิไล, ผู้แปล

Author : ฮามยองวุก
Rating :
เก่งอังกฤษกับโนบินสัน : ไดอารี่วันละ 3 ประโยค / ฮา...

นี่คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับคุณ เน้นการใช้คำกริยาให้เหมาะสมกับประธาน อีกทั้งมีคำศัพท์สอดแทรกมากมาย วิธีการเขียนไดอารี่วันละ 3 ประโยคจากหนังสือเล่มนี้ จะทำให้มีอิสระในการเขียน จึงทำให้การเขียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก และมีส่วนส่งเสริมให้กล้าแสดงออกทางด้านความคิด ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและคุณครูรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขาได้ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษในหนังสือเล่มนี้ยังตรงกับสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการเรียนให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์
Publish Year : 2553
Category : Language Corner
Page : 166 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000217 LA00140 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.