คู่มือ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน / สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ ; คณาจารย์ Think Beyond Genius ผู้แต่งร่วม

Author : สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
Rating :
คู่มือ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตป...

"คู่มือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ" สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้อ่านมีทักษะการพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาล้วนสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันอันประกอบไปด้วย ส่วนฝึกฟัง และฝึกพูดภาษาอังกฤษ

Publisher : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
Publish Year : 2558
Category : Language Corner
Page : 230 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000507 LA00128 Available 0 Please Login
1040001976 LA00128 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.