คู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย /สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

Author : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Rating :
คู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย /สมาคม...

คู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักธนคารไทย ฉบับนี้ เป็นหนังสือคู่มือที่มุ่งเน้นเรื่องความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การดำเนินกิจการ การปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย์ ในปัจจุบัน ที่นักการธนาคารในปัจจุบันพึงต้องรู้และเข้าใจ และเน้นลงไปในรายละเอียดจุดสำคัญๆ บางเรื่องที่นักการธนาคารควรทราบเป็นเบื้องต้นในด้านต่างๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์
Publish Year : 2551
Category : About the SET
Page : 403 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010089691 HG1615 .ส62ค 2551 In Process 0 Please Login
1040001557 HG1615 .ส62ค 2551 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.