อัจฉริยะครอบครัว 2 ภาษา = Genius Bilingual Family / ดร.สานุช เสกขุนทด ณ ถลาง

Author : สานุช เสกขุนทด ณ ถลาง
Rating :
อัจฉริยะครอบครัว 2 ภาษา = Genius Bilingual Family ...

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำการสร้างครอบครัว 2 ภาษา สำหรับพ่อแม่คนไทย ที่ต้องการสอนลูกให้สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ "ดร.สานุช" ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และการสร้างครอบครัว 2 ภาษา ในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน พร้อม CD ให้ฝึกออกเสียงตามทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูก ตลอดจนแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเจอในระหว่างการสร้างครอบครัว 2 ภาษา เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ภาษาที่ 2 เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สารบัญ

Publisher : นนทบุรี : พราว
Publish Year : 2557
Category : Language Corner
Page : 1 แผ่น
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040200095 CD 132 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.