ปลูกต้นไม้แห่งการเงิน = cash flow & wealth creation / กิตินุ ม่วยเท้ง

Author : กิตินุ ม่วยเท้ง
Rating :
ปลูกต้นไม้แห่งการเงิน = cash flow & wealth creatio...

หนังสือเล่มนี้ จะแนะนำความรู้ทางการเงินและการลงทุน ด้วยเทคโนโลยี โรบอทเทรดอัตโนมัติ แบบง่าย คุณจะได้เรียนรู้วิธี ขั้นตอนการเพาะเงิน ดอลล่าและสร้างกระแสเงินสดส่วนเพิ่ม ได้ด้วยตัวเอง อยากมีเงินดอลล่าใช้ ต้องอ่านเล่มนี้!

Publisher : กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย
Publish Year : 2559
Page : 168 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040003936 PF00064 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.