ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ TFEX /บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Author : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Rating :
ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ TFEX /บริษัท ต...

ในปี 2559 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้ดำเนินงานครบ 10 ปีบริบูรณ์ และกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการดำเนินงาน สำหรับในทศวรรษที่ 2 นี้ TFEX จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดทุนโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ก้าวต่อไปของ TFEX เป็นก้าวที่แข็งแรง สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคง

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Publish Year : 2559
Category : About the SET
Page : 31 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000645 HG6024 .ค75 2559 In Process 0 Please Login
1040000647 HG6024 .ค75 2559 In Process 0 Please Login
1040000649 HG6024 .ค75 2559 In Process 0 Please Login
1040000650 HG6024 .ค75 2559 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.