เจาะแก่น P/E / คีธ แอนเดอร์สัน

Author : แอนเดอร์สัน, คีธ
Rating :
เจาะแก่น P/E / คีธ แอนเดอร์สัน...

หากคุณเป็นนักลงทุนที่ศึกษาหาความรู้มามาก คงพอทราบว่าหนังสือที่จะกล่าวถึงอัตราส่วน P/E ทั้งเล่มนั้น เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆ นัก เพราะความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน P/E ของนักลงทุนนั้นมักตื้นเขิน และเกิดความเข้าใจไปเองว่า "ไม่มีอะไร" ซึ่งถือว่าผิดความจริงไปมาก และคุณจะเห็นจริงหลังจากที่ได้อ่านหนังสือ "เจาะแก่น P/E" เล่มนี้ ซึ่งเป็นผลงานของ "คีธ แอนเดอร์สัน" ที่มีความพิเศษ เพราะมีการยกผลการค้นคว้าทางวิชาการมาประกอบตลอดทั้งเล่ม แต่ยังคงนำเสนอให้มีประเด็นและสามารถนำไปใช้ในโลกการลงทุนจริง ผู้อ่านจึงสบายใจได้ว่าเนื้อหาในเล่มทุกอย่างล้วนมีการพิสูจน์แล้ว

Publisher : กรุงเทพฯ : แอทโฟร์พริ้นท์
Publish Year : 2560
Page : 271 หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.