ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน =The $100 startup / พรเลิศ อิฐฐ์

Author : พรเลิศ อิฐฐ์
Rating :
ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน =The $100 startup / พรเล...


•เชื่อมโยงข้อเสนอของคุณเข้ากับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโดยตรงให้มากที่สุด ข้อเสนอที่ดึงดูดใจจะเรียกลูกค้ามาเองเนื่องจากมันมีค่าที่เห็นได้ชัดเจน
•“พัฒนาธุรกิจ” โดยแบ่งเวลาว่วนหนึ่งในแต่ละวันมาพัฒนาธุรกิจ ไม่ใช่แค่คอยจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
•ศัตรูที่อันตรายกว่าคู่แข่งหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ คือความกลัวและความเฉื่อยชาของตัวคุณเอง แต่โชคดีที่คุณสามารถควบคุมและจัดการมันได้
•เมื่อคุณประสบความสำเร็จหรือได้พบกับ “ชั่วขณะที่ตระหนักว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ” ให้ยึดมั่นกับความรู้สึกนั้นเอาไว้ มันทรงพลังและจะคอยกระตุ้นคุณในยามที่คุณต้องเผชิญกับปัญหา

Publisher : กรุงเทพฯ : We learn
Publish Year :
Page : 347 p
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040004950 IE00001 Available 0 Please Login
1040004483 IE00001 CheckOut Aug 25, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.