คัมภีร์การเก็งกำไร เล่ม 1 : Candlestick Reversal Patterns / ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์

Author : ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์
Rating :
คัมภีร์การเก็งกำไร เล่ม 1 : Candlestick Reversal P...

ปัญหาของนักเก็งกำไร หรือ Trader ที่อยู่ในตลาดหุ้นคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด Pattern ที่บอกถึงการวกกลับของราคาแล้ว นักเก็งกำไร หรือ Trader มักจะมองไม่ออกว่า ราคาจะวกกลับตาม Pattern ทีเกิดขึ้นหรือไม่ หนังสือ "คัมภีร์การเก็งกำไร Candlestick Reversal Patterns เล่ม 1" เล่มนี้ จะช่วยแก้ปัญหาให้นักเก็งกำไร สามารถมองออกว่าราคามีโอกาสเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด Pattern ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บอกถึงการวกกลับของราคาจริง ๆ หรือไม่ และหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านจะรู้ว่าเมื่อเกิด Pattern ที่บอกถึงการวกกลับแล้ว เราจะเชื่อถือ Pattern ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้หรือไม่ ผู้อ่านยังสามารถนำเอาเครื่องมือทางเทคนิคคอลที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป มาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาแบบง่าย ๆ และมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาอย่างชัดเจน ว่าราคาจะวกกลับ หรือ ไม่วกกลับ ตาม Pattern ที่เกิดขึ้น และยังสามารถหาเป้าหมายการเคลื่อนที่ของราคาในครั้งนี้อีกด้วย

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน)
Publish Year : 2559
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040004951 IK00072 1 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.