การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ / คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล"

Author : คณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือแปลชุด "แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล" = Information security governance
Rating :
การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสาร...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2557
Page : 61 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005080 SP00024 Available 0 Please Login
1040005081 SP00024 Available 0 Please Login
1040005082 SP00024 Available 0 Please Login
1040005083 SP00024 Available 0 Please Login
1040005084 SP00024 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.