หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (P2) : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Rating :
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (P2) : ความร...

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้สำคัญ ทั้งในเรื่องของลักษณะ ประเภทของตราสาร ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนในตราสารดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2560
Page : 160 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005750 PL00038 4 CheckOut Aug 15, 2022 1 Please Login
1040005749 PL00038 4 Long Overdue 0 Please Login
1040005745 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005742 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005743 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005744 PL00038 4 CheckOut Aug 21, 2022 1 Please Login
1040005746 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005747 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005748 PL00038 4 Available 0 Please Login
1040005741 PL00038 4 CheckOut Aug 25, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.