คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์ = The systematic trader / เอก ดำเนินเกษม

Author : เอก ดำเนินเกษม
Rating :
คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์ = The systematic trader /...

"คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์ : The Systematic Trader" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ถูกเรียบเรียงออกมาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการทางจิตวิทยา เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ผู้เขียนใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มนี้มากกว่า 8 เดือน โดยใช้บันทึกการซื้อขายและงานวิจัยเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง อย่างไรก็ตาม เนื่้อหาภายในเล่ม ยังประกอบไปด้วยมุมมองและแนวคิดสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนจำเป็นต้องอ่าน ซึ่งอุดมไปด้วยความรู้ที่จำเป็นต่อการซื้อขาย รวมถึงการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้เขียนใช้งานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาในส่วนแรกจะอธิบายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดและแนวคิดสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่างเป็นลำดับขั้นตอน หรืออาจพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงจากความสำเร็จของผู้เขียน ดังนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ดีที่สุด คือการอ่านตั้งแต่บทแรกไปจนถึงบทสุดท้าย เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้สื่อสารกับผู้อ่านได้ดีที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ "The Systematic Trader" เล่มนี้

Publisher : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์
Publish Year : 2561
Page : 395 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040010451 IK00013 Available 0 Please Login
1040010185 IK00013 CheckOut Jul 06, 2022 0 Please Login
1040010449 IK00013 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.