ดัชนีโลกไม่มีสุข ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม / \ c นิก มาร์คส์

Author : มาร์คส์, นิก
Rating :
ดัชนีโลกไม่มีสุข ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระ...

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดโดยองค์กรเล็กๆ ที่มีสายพันธุ์ของความเป็นนักเคลื่อนไหวอย่างเต็มเปี่ยมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่กระตุ้นความสนใจ สร้างความตระหนัก และการขับเคลื่อนสังคมโลกในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี จนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลก เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ มุมมอง ตลอดจนกรอบคิดที่แหลมคมท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆ มีความสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจกับทุกคน ทุกกลุ่มระดับ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานการศึกษาวิจัยได้ ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักธุริกจ นักกิจกรรมทางสังคม สื่อ รวมถึงคนทั่วไปอย่างเราๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา
Publish Year : 2552
Category : Social Enterprise
Page : 188 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076189 SD00009 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.