พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs / นภดล ร่มโพธิ์

Author : นภดล ร่มโพธิ์
Rating :
พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs / นภดล ร่มโพธิ์...

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับระบบ Objectives and Key Results หรือที่เรียกย่อๆ ว่า OKRs ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้คนในองค์กรมีแนวคิดที่่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผล และลดปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดผลให้ลดลง คุณจะได้เรียนรู้หลักการของระบบ OKRs อย่างละเอียด ตั้งแต่ที่มา ความหมาย วิธีการประเมินผล การนำไปใช้ในการทำงาน การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

Publisher : นนทบุรี : เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์
Publish Year : 2561
Page : 211 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009804 IE00025 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.