ห้องเทรดของผม : Come into my trading room / อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์

Author : เอลเดอร์, อเล็กซานเดอร์
Rating :
ห้องเทรดของผม : Come into my trading room / อเล็กซ...

"Come Into My Trading Room : ห้องเทรดของผม" หนังสือโดยเทรดเดอร์ระดับโลกนามว่า "Dr. Alexander Elder" ที่เนื้อหาถูกร้อยเรียงด้วยเรื่องราวของกลไกตลาด และกลวิธีสำหรับการนำความรู้เรื่องปัจจัยเทคนิคไปใช้ในการเทรดจริง ทั้งการเทรดตามแนวโน้ม เทรดทำกำไรตามรอบ หรือแม้กระทั่งการเก็งกำไรรายวัน ให้ผู้อ่านสามารถทำตามได้ไม่ยาก การเยี่ยมชมห้องเทรดครั้งนี้ ทุกท่านจะได้ทั้งความรู้ เทคนิค และกลวิธีการเทรด ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์อันยาวนานของ Dr. Alexander Elder ที่ถูกสรุปไว้แล้วอย่างเข้าใจง่ายในหนังสือเล่มนี้

Publisher : กรุงเทพฯ : เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2562
Page : 528 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009422 IK00014 Available 0 Please Login
1040009395 IK00014 CheckOut Aug 21, 2022 0 Please Login
1040009424 IK00014 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.