หมากรุกสากล : สร้างสมาธิ พัฒนาสมองป้องกันอัลไซเมอร์ / รัชพล ธนโรจน์รุ่ง

Author : รัชพล ธนโรจน์รุ่ง
Rating :
หมากรุกสากล : สร้างสมาธิ พัฒนาสมองป้องกันอัลไซเมอร...

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่าน ได้รู้ประวัติความเป็นมาของหมากรุกสากล วิธีการเล่นหมากรุกสากลในขั้นต้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นหมากรุกสากลและผลงานที่ผ่านมาจาการแข่งขันหมากรุกสากลทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หมากรุกสากล เป็นกีฬาประเภทหนึ้งที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไม่แพ้กีฬาฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่น เพราะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยและทุกที่ โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 188 ประเทศที่เป้นสมาชิกของสหพันธ์หมากรุกสากลโลก Fide จากประเทศทั้งหมด 196 ประเทศทั่วโลก แต่หมากรุกสากลในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นหมากรุกสากลอย่างแพร่หลายมากขึ้น และการพัฒนาในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2560
Category : Social Enterprise
Page : 148 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013612 SD00069 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.