คู่มือเทรดเดอร์อาชีพ = The systematic trader 2 / เอก ดำเนินเกษม

Author : เอก ดำเนินเกษม
Rating :
คู่มือเทรดเดอร์อาชีพ =  The systematic trader 2 / ...

การเทรดนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจหลายด้านมาประกอบกัน เพื่อพัฒนาความรู้มุมมอง ทัศนคติ ของตัวเทรดเดอร์เอง จึงกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ (ชุดนี้ ผู้ขียนได้เรียบเรียง เนื้อหาและสรุปใจความสำคัญ ที่เหมาะสม เนื้อหาที่กระชับ สำหรับผู้สนใจในการเทรดได้นำมาศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรวมถึงทักษะที่เหมาะสมต่อการเป็นเทรดเดอร์ The Systematic Trader 2 "คู่มือเทรดเดอร์อาชีพ" นั้นผู้เขียนได้หยิบยกตัวอย่างมาวิเคราะห์ รวมถึงคำชี้แนะในมุมมองต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เพื่อนเทรดเดอร์เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์มักยึดติดโดยไม่รู้ตัว และอธิบายในรายละเอียด รวมถึงคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลงตัวด้วยภาษาที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย นับเป็นหนังสืออีกเล่มที่ไม่ควรพลาดสำหรับเทรดเดอร์ทุกท่าน

Publisher : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์
Publish Year : 2562
Page : 280 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013634 IK00016 Available 0 Please Login
1040013545 IK00016 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.