The ultralight startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์ / เจสัน แอล. แบปทิสต์

Author : แบปทิสต์, เจสัน แอล
Rating :
The ultralight startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูน...

คำว่า "สตาร์ทอัพ" นั้นกลายเป็นคำที่ใคร ๆ ก็พูดถึงทุกคนอยากทำสตาร์ทอัพ ทุกคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้นจากเงินทุนเล็ก ๆ ทุกคนอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นักลงทุนจะสนใจมาเป็นหุ้นส่วน และทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จ คำถามคือ แล้วอะไรที่จะทำให้เราสำเร็จได้ในธุรกิจสตาร์ทอัพ แน่นอนว่าทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ความรู้เคล็ดลับ และคำแนะนำนั้นเป็นเรื่องดีเสมอ การได้รู้ว่าอะไรควรทำ และไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นทำอะไรก็ตาม

"The Ultralight Startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของ "เจสัน แอล. แบปทิสต์" ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจสตาร์ทอัพหลักล้านเหรียญสหรัฯ ความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำ และข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่สนใจ หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังทำธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่ และแน่นอนว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากการลงมือทำ หากคุณยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากไหน แนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะเริ่มอย่างไร

Publisher : กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
Publish Year : 2562
Page : 224 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013548 IE00039 Available 0 Please Login
1040013549 IE00039 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.