ออกแบบเส้นทางชีวิต ด้วยวิธีคิด 15 ขั้น / ลู อโรนิกา

Author : ลู อโรนิกา
Rating :
ออกแบบเส้นทางชีวิต ด้วยวิธีคิด 15 ขั้น / ลู อโรนิก...

หนังสือ "ออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยวิธีคิด 15 ขั้น" เล่มนี้ แปลจากเรื่อง Finding Your Element ซึ่งได้ถอดแนวคิดจากหนังสือเล่มแรกเป็น 15 แบบฝึกหัดพร้อมตัวอย่างและคำอธิบาย เปรียบเสมือนบันไดความคิดที่ชวนให้เราค่อย ๆ ก้าวตามไปเพื่อหาคำตอบว่า เราจะค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองได้ด้วยวิธีไหนและอย่างไร เพื่อสร้างแผนผังความคิดที่เป็นรูปธรรมในการสำรวจเส้นทางและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของชีวิต

เพราะชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรง มันไม่หยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนได้ตลอด ชีวิตของเราไม่ได้มีเส้นทางเดินเพียงแค่สายเดียว เราทุกคนต่างมีทางเลือกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะกล้าสลัดความกลัว แล้วออกผจญภัยครั้งใหม่เพื่อตามหาตัวตนที่แท้และความฝันของเราหรือเปล่าเท่านั้น ถึงเวลาออกไปตามหาเส้นทางชีวิตเพื่อเติมเต็มฝันแล้วล่ะ

Publisher : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์
Publish Year : 2562
Page : 268 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013504 SI00524 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.