ครอบครัวมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน / วิเชฐ ตันติวานิช

Author : วิเชฐ ตันติวานิช
Rating :
ครอบครัวมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน /  วิเชฐ ตันติวานิช...

"การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นว่ายาก แต่การส่งไม้ต่อความสำเร็จไปสู่รุ่นถัดไปนั้น...ยากยิ่งกว่า" ประโยคนี้ ไม่เกินความจริง เรามักจะเห็นธุรกิที่เริ่มแผ่วจนถึงพังในเจน (Generation) ที่สอง หรือที่สาม และที่แย่กว่านั้นก็คือได้เห็นความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งของครอบครัวที่ล้วนมีสายเลือดเดียวกัน แต่ร่ำรวย แต่ไม่มีความสุข เพราะการไม่ได้จัดระเบียบหรือทำ "ธรรมนูญครอบครัว" ไว้ให้ชัดเจน ความผิดพลาดเพราะการไม่ได้วางแผนในเรื่องนี้ ส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจและความสุขของครอบครัว

หนังสือ "ครอบครัวมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "วิเชฐ ตันติวานิช" "วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล" และ "นิรัต กาญจนาคพัน" ผู้ก่อตั้งบริษัท เฟิร์ม จำกัด ซึ่งทั้งสามท่านจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การสร้างธรรมนูญครอบครัว" เครื่องมือในการส่งต่อธุรกิจให้ราบรื่นและเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การได้ศึกษาแนวทางการถ่ายทอดกิจการ จากเจนหนึ่งไปเจนสอง และเจนต่อ ๆ ไป เป็นสิ่งที่ควรรู้และควรวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ใหญ่โต หรือจะเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น ล้วนควรศึกษาการเตรียมส่งไม้ต่อนี้ไว้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ "อย่างแท้จริง"

Publisher : กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์
Publish Year : 2563
Category : Social Enterprise
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013063 SD00068 Available 0 Please Login
1040013067 SD00068 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.