ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้ / ไซโต ทาคาชิ

Author : ทาคาชิ, ไซโต
Rating :
ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้  / ไซโต ทาคาช...

หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้ว ทำไมยังจะต้องอ่านหนังสืออีก แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่? ทุกวันเรารับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มา แต่ถามว่าเราได้อะไรบ้าง คำตอบก็คือได้เพียงแค่บริโภคไปเฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมใด ๆ แน่นอนว่าการอ่านหนังสือสามารถให้บางอย่างแก่เราในสิ่งที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถให้ได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายถึง "เหตุผลที่ควรอ่านหนังสือ" ในยุคสมัยนี้ รวมทั้ง "การอ่านที่ช่วยสร้างปัญญาอย่างล้ำลึกให้แก่มนุษย์" และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

Publisher : กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2563
Page : 184 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013124 SI00518 CheckOut Aug 13, 2022 1 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.