100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Author : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Rating :
100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า  / ประเสริฐ ผลิตผลกา...

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง การเลี้ยงลูกก็ต้องเปลี่ยนตาม เด็กอัลฟ่าจะเป็นเด็กที่เป็นตัวของตัวเองสูง เขาเกิดและเติบโตมากับ IT และ WiFi เขาจะพบพลโลกและ AI เขาจะพบโลกร้อนและโลกที่ขาดน้ำ โลกมาถึงจุดที่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายลักษณะของเด็กเจนอัลฟ่าและลักษณะสังคมที่เขาจะต้องเจอในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับมนุษย์และ AI พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงลูกให้เท่าทันภาวะปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ปรับตัวได้ แก้ปัญหาเป็น คิดสร้างสรรค์เก่งด้วย EF และทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความสั้นๆ 100 บทความ พร้อมเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกือบทุกบท

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์คิดส์
Publish Year : 2563
Page : 196 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013162 SI00515 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.