8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ / สุทธิกร กิ่งแก้ว

Author : สุทธิกร กิ่งแก้ว
Rating :
8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ / สุทธิกร กิ่งแก้ว...

จากการทำงานให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เพื่อเขียนเป็นหนังสือ "8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ต้องเน้นให้มี "ความแตกต่างและตอบโจทย์" เพื่อให้ธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงสามารถอยู่รอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำในตลาดได้

เนื้อหาในหนังสือจะมีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในแต่ละส่วนของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหนังสือจะอธิบายถึงการสร้างนวัตกรรมใน 3 ส่วนหลักของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) องค์กร 2) สินค้าและบริการ และ 3) ลูกค้า โดยกรณีศึกษาเชิงลึกที่นำเสนอในเล่ม ประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย ที่เติบโตจากการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจจำนวน 6 ราย ได้แก่ Priceza, Ookbee, Bitkub, Srichand, Penguin Eat Shabu และ Grab ซึ่งจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิตให้กับผู้อ่านในด้านนวัตกรรมธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : สุทธิกร กิ่งแก้ว
Publish Year : 2563
Page : 134 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008613 IE00051 CheckOut Aug 21, 2022 0 Please Login
1040008614 IE00051 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.