คู่มือเทรด Futures ในตลาด TFEX เข้าใจง่าย ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น - ขาลง / พัชราภรณ์ เคนชมภู

Author : พัชราภรณ์ เคนชมภู
Rating :
คู่มือเทรด Futures ในตลาด TFEX เข้าใจง่าย ทำกำไรได...

หนังสือ "คู่มือเทรด Futures ในตลาด TFEX" เล่มนี้ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาการเทรดในสินค้า SET50 Index Futures โดยปูพื้นฐานให้เข้าใจกันตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงนำเสนอแง่มุมในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับการเทรด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงยังได้ฝึกทำการบ้านและทดสอบระบบต่างๆ ของตัวเองได้อีกด้วย

Publisher : กรุงเทพฯ : พราว
Publish Year : 2563
Page : 264 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012959 IK00017 CheckOut Jul 03, 2022 0 Please Login
1040012960 IK00017 On Holdshelf 1 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.