ฝ่าวิกฤต New Normal ด้วยการตลาดหมารองบ่อน / วิชาวุธ จริงจิตร

Author : วิชาวุธ จริงจิตร
Rating :
ฝ่าวิกฤต New Normal ด้วยการตลาดหมารองบ่อน /  วิชาว...

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ การแข่งขันยุคใหม่มีความดุเดือดซับซ้อน เกินกว่าจะใช้นิยามที่ว่า "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" เหมือนในยุคที่ผ่านมา เพราะบางทีปลาใหญ่ หรือรายใหญ่ ก็พ่ายแพ้ได้ เจ้าตลาดไม่ได้หมายความว่าจะไร้ผู้ท้าชิง ทุนใหญไม่ได้ผูกขาดเหมือนในอดีต ประเด็นสาคัญคือ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้ว แสดงว่า SME หรือผู้ประกอบการขนาดย่อม เล็ก และกลาง ก็น่าจะมีโอกาสรอดจากอุ้งมือของทุนข้ามชาติ ทุนผูกขาด และอีกสารพัดทุนที่หลายคนเรียกว่า "ทุนใหญ่"

Publisher : กรุงเทพฯ : ต้นคิด
Publish Year : 2564
Page : 272 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008333 IE00056 Available 0 Please Login
1040008334 IE00056 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.