มือใหม่ขายของออนไลน์ ทำอย่างไรให้รอด / บัณฑิตา พรหมมลมาศ

Author : บัณฑิตา พรหมมลมาศ
Rating :
มือใหม่ขายของออนไลน์ ทำอย่างไรให้รอด /  บัณฑิตา พร...

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากประสบการณ์ขายของออนไลน์ของผู้เขียน ซึ่งได้ยึดเป็นอาชีพหลักมามากกว่า 10 ปี สิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดคือ เคล็ดลับการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของปัจจุบันที่เปลี่ยนไปไวมากๆ ในโลกการขายออนไลน์ ว่าเราจะสามารถอยู่รอดกับอาชีพนี้ได้อย่างไร แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง โดยเนื้อหาในหนังสือครอบคลุมตั้งแต่การหาสินค้ามาขาย เทคนิคการทำเพจ การสร้างคอนเทนต์ให้ลูกค้าสนใจ เทคนิคการหากลุ่มเป้าหมาย ตลอดไปจนถึงเคล็ดลับการยิงแอดที่ผู้เขียนใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพอีกทางให้กับผู้อ่านที่สนใจ

Publisher : กรุงเทพฯ : พราว
Publish Year : 2564
Page : 232 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012621 IE00059 Available 0 Please Login
1040012624 IE00059 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.