หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต) : Beyond Stock's Capability / สุภาพงษ์ นิลเกษ

Author : สุภาพงษ์ นิลเกษ
Rating :
หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต) : Beyond Stock...

"หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)" ได้ปรับเพิ่มเนื้อหาในบทที่ 12 Supapong Catapilt Tradingt System โดยเนื้อหาเข้มข้นมากว่าเดิม และปรับปรุงชื่อหนังสือใหม่จากเดิ่มคือ "วิ่งไป...ให้สุดเทรนด์" เป็น "หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)" เหมาะสำหรับผู้เล่นหุ้นมือใหม่และมือเก่าที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของการเล่นหุ้นในแนววิเคราะห์ และสามารถดูพฤติกรรมของหุ้น เพื่อให้เราเข้าทำการซื้อขายหุ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งการทำกำไรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2565
Page : 336 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012340 IK00128 In Process 0 Please Login
1040012339 IK00128 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.