วิถีเต๋า วิถีมังเกอร์ : The TAO of Charlie Munger / เดวิด คลาร์ก

Author : เดวิด คลาร์ก
Rating :
วิถีเต๋า วิถีมังเกอร์ : The TAO of Charlie Munger ...

ไม่บ่อยนักที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของชายที่ชื่อ "ชาร์ลี มังเกอร์" หนึ่งในสุดยอดนักลงทุนผู้สร้าง Berkshire Hathaway ร่วมกับ "วอเร็น บัฟเฟตต์"

เรื่องราวของ "ชาร์ลี มังเกอร์" อาจไม่แพร่หลายหรือได้รับการรับรู้จากสื่อมากนักหากเทียบกับบัฟเฟตต์ แต่ที่จริงแล้ว คมปัญญาทางความคิดของมังเกอร์นั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลย การที่มังเกอร์เป็นคนพาบัฟเฟตต์ให้เริ่มลงทุนกับกิจการชั้นยอดในราคาที่เหมาะสม ไม่ใช่เลือกกิจการทั่วไปในราคาถูก ก็อาจกล่าวได้ว่าวิธีคิดแบบ ชาร์ลี มังเกอร์ มีส่วนช่วยสร้างอาณาจักรการลงทุนของ Berkshire Hathaway ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้

"วิถีเต๋า วิถีมังเกอร์" เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักคิดและมุมมองชีวิตในแบบชาร์ลี มังเกอร์ผ่านการร้อยเรียงเนื้อหาโดย "เดวิด คลาร์ก" หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Buffettology ว่ามังเกอร์มีวิธีการมองสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้อย่างไร ทุกประสบการณ์ที่เข้าได้พบ ก่อให้เกิดบทเรียนอะไรในแบบ "เต๋าแห่งโลกตะวันออก" ทั้งเรื่องของการลงทุน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มังเกอร์อาจมีชีวิตในฐานะนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจสมบูรณ์ได้เลยหากมีแต่เรื่องการลงทุน หลักคิดในแบบ "โคตรคน" ของเขา จึงไม่ใช่เพียงแค่ควรศึกษา แต่ควรค่าแก่การนำไปใช้ด้วย นี่ล่ะคือ "วิถีเต๋า วิถีมังเกอร์" ชายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกการลงทุนและโลกใบนี้

Publisher : กรุงเทพฯ : เอฟพี เอดิชั่น
Publish Year : 2565
Page : 184 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012194 FA00098 In Process 0 Please Login
1040012195 FA00098 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.