สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด / พกจูฮวัน

Author : พกจูฮวัน
Rating :
สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด / พกจูฮว...

หนังสือ "สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด" เล่มนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับ 40 ข้อ ที่ "พกจูฮวัน" นักให้คำปรึกษาด้านการจัดการความคิดอันดับ 1 ของเกาหลีใต้อยากแนะนำให้คุณรู้จัก หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ในหัวออกมาให้มองเห็นได้ด้วยตา ทำให้เราได้ตรวจสอบความคิดของตัวเองและนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ง่ายขึ้น เช่น WLB, Mind Map, Mandala-Art, Logic Tree ฯลฯ โดยกล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย และวิธีการใช้เครื่องมือ ตลอดจนแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความคิด การจัดการเวลา การจัดการเป้าหมาย และการจัดการปัญหา พร้อมปลุกพลังสมองและจัดระเบียบความคิดไปกับหนังสือเล่มนี้ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี!

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to
Publish Year : 2565
Page : 272 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008065 IE00118 In Process 0 Please Login
1040008066 IE00118 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.