สามก๊ก เล่ม 24

Author : เรืองวิทยาคม
Rating :
สามก๊ก เล่ม 24...

เตงงาย จงโฮย สิ้นชีวิตจากแผนสุดท้ายของเกียงอุยอุปราชคนสุดท้ายแห่งฮั่น ทำไมทั้งคู่ถึงตายอย่างอนาถ ต้าจิ้นครองแผ่นดินจีนเพราะสิ่งใด วุย จ๊ก ง่อ ถึงล่มสลายอย่างง่ายดายบทสุดท้ายแห่งสามก๊กดำเนินมาถึง สิ้นสุดยุกความยุ่งเหยิงราชวงศ์ฮั่นดับสิ้น ราชวงศ์จิ้นเข้าครอบครอง แผ่นดินกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่สุดแท้แต่จะกำหนด......

Published Date : Jul 31, 2020
Publisher : ธรรมนิติ เพรส
Page : 178 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.