สูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ : หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์

Author : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
Rating :
สูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ : หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์...

คุณพ่อคุณแม่พาหนูอิ่มหนูเอมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ เด็กทั้งสองอยากได้ของเล่นมาก แต่ไม่มีเงินซื้อ เย็นนั้น พวกเด็ก ๆ เจอกระเป๋าตังค์คุณแม่ตกอยู่ หนูเอมอยากเอาเงินไปซื้อของเล่น

Published Date : Dec 15, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Kids
Length : 10 น.
Number of Copy 3 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book