คิด ทำ อย่าฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร

Author : Richard Templar (ริชาร์ด เทมพลาร์)
Rating :
คิด ทำ อย่าฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร...

กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต แผนทะยานสู่ความเป็นเลิศในองค์กร

Published Date : Dec 18, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Length : 8.44 ชม.
Number of Copy 3 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book