ทำงานแบบผู้ชนะ...

"คนกับการทำงาน เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก บางคนทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ บางคนทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ แล้วแต่เป้าหมายและแรงจูงใจ แต่สิ่งที่สำคัญคือ เมื่อก้าวเข้ามาสู่วิถีอาชีพการงานแล้วไม่มีใครอยากล้มเหลว หรือตกงาน หรือเจอผลพวงด้านลบที่ปฏิเสธไม่ได้ เช่น อุปสรรคปัญหา ความตึงเครียดในการทำงาน หรือสุขภาพที่เสื่อมโทรมไป ท่านสามารถบริหารจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีง่าย ๆ นอกจากนั้น ยังมีเคล็ดลับทำงานอย่างไรให้ไม่เสียสุขภาพอีกด้วย"

Published Date : Aug 17, 2021
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : 130 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.