ขายอย่างผู้ชนะ

Author : สมชาติ กิจยรรยง
Rating :
ขายอย่างผู้ชนะ...

หนังสือเล่มนี้จช่วยให้นักขายสามารถรู้จักตนเองได้ดียิ่งขึ้นว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นควรทำอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำเสนอ การติดต่อ การกระตุ้น วิธ๊การคิด การจูงใจผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า โดยใช้เทคนิคยุทธวิธีในการขายให้ประสบความสเร็จ ภายใต้บรรยากาศที่ลูกค้าตอบสนองหรือตัดสินใจซื้อด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าชนิดใด ประเภทใด ธุรกิจใด หรือระบบใดก็ตาม"

Published Date : Nov 22, 2022
Publisher : Expernet
Page : 270 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.