เลิกเป็นคนดีซะที!

Author : Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร่ โมงิ)
Rating :
เลิกเป็นคนดีซะที!...

บางคนอาจจะคิดว่า ทำตัวให้เป็นคนดี หรือทำตัวให้เรียบร้อย อยู่ในกรอบที่กำหนด คล้อยตามผู้อื่นไปจะทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม แต่ความคิดเช่นนั้นจะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องเสแสร้ง ต้องอดทน กดดัน ทำให้เรารู้สึกเครียดและวิตกกังวล ดังนั้น จึงไม่เป็นการดีเลยที่เราจะมีพฤติกรรมเป็นคนดี ที่อยู่ในระเบียบ หรืออยู่ในกรอบของสังคม หนังสือเล่มนี้ชวนให้เราเลิกเป็นคนดี เพื่อที่จะให้เราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพื่อการมีความสุข และมีสุขภาพจิตที่ดี

Published Date : Nov 30, 2022
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Self Improvement
Length : 3 ชั่วโมง 54นาที
Number of Copy 1 copy
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.