8 เซียนหุ้นหมื่นล้าน เขาทำได้...คุณก็ทำได้

Author : ภัชราพร ช้างแก้ว, ฐิติเมธ โภคชัย, นภาพร ไชยขันแก้ว และสุภัทรา สุขชู
Rating :
8 เซียนหุ้นหมื่นล้าน เขาทำได้...คุณก็ทำได้...

หนังสือ "8 เซียนหุ้นหมื่นล้าน เขาทำได้...คุณก็ทำได้" เล่มนี้กล่าวถึงเรื่องราวของนักลงทุน 8 คน ที่มีมูลค่าพอร์ตรวมกันมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และพวกเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มากกว่า 10 - 20 ปี ทุกคนล้วนสั่งสมประสบการณ์การลงทุน และสร้างสไตล์การลงทุนที่เป็นแบบของตัวเอง นักลงทุน 8 คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ได้แชร์ประสบการณ์การลงทุน ทั้งถูกและผิด ข้อคิดบทเรียน และหลักการที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเปิดพอร์ตหุ้นลงทุน ผู้อ่านจะได้รับความรู้เรื่องการลงทุน ตัวอย่างของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้เลือกหุ้นลงทุน ความขวนขวายใฝ่รู้เรื่องการลงทุน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในโลกแห่งการลงทุน และสามารถนำไปเป็นแง่คิดหรือปรับใช้ในการลงทุนจริงๆ ของแต่ละคนได้

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
Page : 180 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.