กิจกรรมย้อนหลัง

18/06/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : "Futuration เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต" โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist จาก Sea (Group) และผู้เขียนหนังสือ "Futuration เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต" 29/05/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ "ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย" พบกับคุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 19/04/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : ถอดรหัส เมืองจีน 5.0 โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14/03/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : เศรษฐกิจโลก กับ เทคโนโลยี (กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ) โดย อาจารย์พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 14/02/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : จับชีพจรเศรษฐกิจโลก ปี 2562 โดยดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 13/12/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : หาจุดซื้อดูจุดขาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน โดยคุณภานุวัตน์ เพ็ชยมาตร (อาจารย์อ้วน นั่งเทียน) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ทรัพยากรใหม่


Start Page