กิจกรรมย้อนหลัง

19/04/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : ถอดรหัส เมืองจีน 5.0 โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14/03/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : เศรษฐกิจโลก กับ เทคโนโลยี (กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ) โดย อาจารย์พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 14/02/2562 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : จับชีพจรเศรษฐกิจโลก ปี 2562 โดยดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 13/12/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : หาจุดซื้อดูจุดขาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน โดยคุณภานุวัตน์ เพ็ชยมาตร (อาจารย์อ้วน นั่งเทียน) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 25/10/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : สุโก้ย! มาร์เก๊ตติ้ง...การตลาดจากญี่ปุ่น โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (นามปากกา เกตุวดี Marumura) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25/09/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : ลงทุนเพื่อลูก สร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว โดย ดร.ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

ทรัพยากรใหม่


Start Page