Maruey Talk หัวข้อ "จับชีพจรเศรษฐกิจโลกปี 65 ฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด -19

จับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2565 พร้อมดูสัญญาณฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติ Covid-19 กับกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "จับชีพจรเศรษฐกิจโลกปี 65 ฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด -19" พบกับ ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Related Book