ในช่วงตลาดผันผวน นักลงทุนจะเลือกใช้กลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไร? จับจังหวะลงทุนอย่างไร เทคนิคการลงทุนแบบ Hybrid Investing หรือ การลงทุนหุ้นแบบผสมผสานระหว่างวิเคราะห์ “ปัจจัยทางพื้นฐาน” และ “ปัจจัยทางเทคนิคอล” จึงถูกนำมาใช้ในช่วงนี้ มาเรียนรู้รูปแบบและเทคนิคการลงทุนแนวผสมผสาน กับกิจกรรม Maruey Book Talk หนังสือ "Hybrid Investing การผสมผสานระหว่างกราฟกับปัจจัยพื้นฐาน" พบกับ พี่เปี๊ยก แมงเม่าสำราญ คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด ผู้เขียนหนังสือ

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.