กลยุทธ์หุ้นเดย์เทรด / Smart Trader

Author : Smart Trader
Rating :
กลยุทธ์หุ้นเดย์เทรด / Smart Trader...

เป็นที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในตลาดหุ้นย่อมมีโอกาสในการเล่นเก็งกำไรบ้างไม่มากก็น้อย จะได้กำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับคนที่เข้าไปเล่นในขณะนั้นว่ามีความพร้อมในการเล่นเกมครั้งนี้มากขนาดไหน แสดงว่าการที่คนเรามองสิ่งเดียวกัน อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่าง ทำให้ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงการมองวิธีการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรในมุมมองของผู้เขียนที่จะพยายามสื่อให้เห็นถึง การคาดถึงพฤติกรรมการเข้ามาเก็งกำไรของนักเก็งกำไรในทุกสภาวะของตลาด เกิดกระบวนการทางความคิดขึ้นมา เพื่อใช้ในการวางแผนการเล่นเก็งกำไร ซึ่งความคิดดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ความรู้ บุคลิก นิสัย และพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ต่างกันออกไป หนังสือเล่มนี้จะกล่าวตั้งแต่ ขั้นตอนการเลือกหุ้น วิธีการเก็งกำไร พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวัน หรือช่วงต่างๆ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

Publisher : กรุงเทพฯ : Knowledge First
Publish Year : 2549
Page : 192 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075349 IK00004 On Holdshelf 1 Please Login

Related Book