คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น ภาค 1 = the stock trader's bible part 1 / ดม ดอนชัย

Author : ดม ดอนชัย
Rating :
คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น ภาค 1 = the stock trade...

พบกับสุดยอดคัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น ที่นักลงทุนทุกคนควรมีไว้ประจำตัวและประจำออฟฟิศ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เวลาอย่างยาวนานในการพยายามศึกษาค้นคว้าตำราเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากต่างประทศหลายสิบเล่ม จากนั้นได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับดังกล่าวมาปฏิบัติจริงอยู่นับสิบปี จนเกิดความชำนาญและมั่นใจได้ว่าหากนักลงทุนทุกคนได้อ่านหนังสือ "คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น ภาค 1" เล่มนี้ รับรองว่าคุณจะไม่มีวันลงทุนแล้วขาดทุน และสามารถสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ "อย่างแน่นอน!"

Publisher : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน
Publish Year : 2557
Page : 240 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010081775 IK00032 1 Available 0 Please Login

Related Book