คิดบวก ชีวิตบวก เทคนิคคิดดี มีความสุข พบความสำเร็จ / น้ำเพียง เพียงบุญ

Author : น้ำเพียง เพียงบุญ
Rating :
คิดบวก ชีวิตบวก เทคนิคคิดดี มีความสุข พบความสำเร็จ...

คิดบวก ชีวิตบวก เทคนิคคิดดี มีความสุข พบความสำเร็จ’ เล่มนี้ เป็นคู่มือพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับความคิดและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย คนคิดบวก-ลบ ต่างกันอย่างสุดขั้ว, แบบทดสอบคิดบวกหรือคิดลบ, โปรแกรมคนคิดบวกตลอด 2 สัปดาห์ เป็นต้น พร้อมหลักธรรมและกิจกรรมนำสู่การคิดบวก ซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิต ‘อย่างคนคิดบวก’ ...เมื่อความคิดกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก หาทางออก บอกทางแก้ไม่ได้ จุดเริ่ม คือ ทำอย่างไรให้ปัญหาผ่านพ้นไปอย่างสงบ ‘คิดบวก’ เริ่มแตกกิ่งก้าน สู่ความ ‘สำเร็จ’ เมื่อนั้นก็พบทางออก เห็นทางแก้

Publisher : กรุงเทพฯ : Feel good
Publish Year : 2553
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075470 SI00177 Available 0 Please Login

Related Book