มองโลกให้บวก = Hard optimism / Price Pritchett

Author : Pritchett, Price
Rating :
มองโลกให้บวก = Hard optimism / Price Pritchett...

ผุ้แปลเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ และข้อวิธีการที่เรียบง่ายให้กับผู้อ่านทุกท่านเช่นอย่างที่เคยสามารถแนะนำให้ผู้แปลเริ่มปลูกสวนดอกไม้ด้วยตนเองมาแล้ว

Publisher : กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล
Publish Year : 2550
Page : 151 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010053712 SI00144 Available 0 Please Login

Related Book