รักที่สุด ณ จุดที่เป็น / ณัชร สยามวาลา

Author : ณัชร สยามวาลา
Rating :
รักที่สุด ณ จุดที่เป็น / ณัชร สยามวาลา...

เราทุกคนล้วนอยากทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีที่สุดในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะเรื่องความรัก แต่หลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไร ควรแสดงออกอย่างไร ควรทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไร ควรแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างไร ด้วยเหตุนี้ "ดร.ณัชร สยามวาลา" และ "คุณเกตุวดี Marumura" สองนักเขียนมากความสามารถ จึงได้ร่วมกันเขียนหนังสือ "รักที่สุด ณ จุดที่เป็น" เล่มนี้ขึ้น ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อ่าน เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้พ้นทุกข์และพบความสุข ด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะช่วยให้เราทุกคนเลิกเอาแต่มองหาแต่ข้อเสียของตน คอยระมัดระวังตนไม่ให้เผลอ รู้จักรักและเมตตาตนเอง รวมทั้งรู้จักรักและเมตตาผู้อื่นอย่างแท้จริง ผ่านศาสตร์ที่ผู้เขียนทั้งสองท่านถนัด อันได้แก่ พุทธศาสนา วิทยาศาสตร์ทางสมอง และศาสตร์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่เมื่อรวมกันแล้วมีความกลมกล่อม อ่านเพลิน และที่สำคัญคือได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง ๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง
Publish Year : 2560
Page : 98 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005870 SI00412 Available 0 Please Login

Related Book