วิถีดาบ วิถีเซน / ณัชร สยามวาลา

Author : ณัชร สยามวาลา
Rating :
วิถีดาบ วิถีเซน / ณัชร สยามวาลา...

หนังสือที่เผยให้เห็นถึงความสอดคล้องของวิถีแห่งดาบ วิถีเซ็น และการเจริญสติแบบพุทธเถรวาทได้อย่างลงตัว ลุ่มลึก แต่เข้าใจง่าย หากมองในแง่หนังสือที่ว่าด้วยเซ็นยังมีความแตกต่างจากหนังสือเรื่องเซ็นเท่าที่มีอยู่ในเมืองไทยทุกเล่มก็ว่าได้ ผู้เขียนใช้ภาษาเล่าเรื่องการฝึกดาบที่สามารถไปกันได้กับการปฏิบัติธรรมได้อย่างสนุกสนาน พร้อมกับได้สาระความรู้เกี่ยวกับประเพณีของญี่ปุ่นที่เป็นตัวบ่มเพาะความมีสติในทุกการกระทำได้อย่างแนบเนียน

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์
Publish Year : 2556
Page : 173 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086019 SI00225 Available 0 Please Login

Related Book