เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก = Make your bed : little things that can change your life ... and maybe the world / วิลเลี่ยม เอช แม็คเรเวน

Author : แม็คเรเวน, วิลเลี่ยม เอช
Rating :
เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก = Make your bed  :...

ถ้าคุณเก็บที่นอนให้เรียบร้อยทุกเช้า เท่ากับคุณได้ทำงานชิ้นแรกสุดของวันสำคัญลุล่วง คุณจะรู้สึกภูมิใจเล็ก ๆ และมีกำลังใจทำงานต่อ ๆ ไป ให้สำเร็จอีกชิ้น และอีกชิ้น พอสิ้นสุดวัน งานชิ้นเดียวที่สำเร็จลุล่วง จะกลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์หลาย ๆ ชิ้น การเก็บที่นอนยังตอกย้ำด้วยว่า แท้จริงแล้วสิ่งเล็กน้อยในชีวิตนัน้สำคัญ ถ้าคุณทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เสร็จลงอย่างดีไม่ได้ คุณไม่มีทางทำงานใหญ่ให้ดีได้เลย!

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู
Publish Year : 2561
Page : 144 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009073 SI00499 Available 0 Please Login

Related Book