วางแผน และบริหารการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ / ชนาภา หันจางสิทธิ์

Author : ชนาภา หันจางสิทธิ์
Rating :
วางแผน และบริหารการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ / ...

"สร้างและวิเคราะห์ งบการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ" เล่มนี้ แนะนำเกี่ยวกับการใช้สูตร ฟังก์ชันใน Excel และเทคนิคการจัดการกับข้อมูล มาวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที

Publisher : นนทบุรี : ไอดีซี
Publish Year : 2558
Page : 200 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000114 IK00015 Available 0 Please Login
1040000161 IK00015 Available 0 Please Login
1010089123 IK00015 Available 0 Please Login

Related Book