แฮร์รี่ เล่ม 2 :พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ = Harry Potter and the chamber of secrets / เจ.เค. โรว์ลิ่ง, สุมาลี แปล

Author : โรว์ลิ่ง, เจ.เค
Rating :
แฮร์รี่ เล่ม 2 :พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ  = Harr...

นำเสนอเรื่องราวการผจญภัยของแฮร์รี่ พอตเตอร์ซึ่งเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยน มีน้ำใจและมีคุณธรรม เป็นการสอดแทรกคติสอนใจให้เยาวชนได้ตระหนักว่าค่าของคนอยู่ที่คุณงามความดี และธรรมะย่อมชนะอธรรม

Publisher : กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์
Publish Year : 2550
Page : 408 หน้า,
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000687 LI00084 2 CheckOut Aug 20, 2022 0 Please Login
1010084627 LI00084 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.